Klasická jóga

 Názvem integrální jóga rozumíme syntézu klasického stylu jógy vycházejícího z nejstarších dochovaných pramenů a novějších přístupů, z převážné části však čerpá z jógové tradice. Vedle fyzického cvičení je kladen důraz na dechové a mentální techniky. Budeme rozvíjet schopnost vnímat vlastní tělo a dech, což nám pomůže ke kvalitnějšímu prožívání přítomného okamžiku.

Cvičení trvá hodinu a půl a vyučována je klasická integrální jóga. Hodina sestává z úvodní relaxace, průpravných cviků, kratší relaxace, nácviku ásan a závěrečné relaxace. Do hodiny je zařazováno také krátké zpívání manter, některé dechové techniky (pránajáma), mudry, bandhy a jiné jógové techniky. Při cvičení protáhneme celé tělo a posílíme partie důležité pro správné držení těla. Komplexní hodina jógy má silné protistresové a zklidňující účinky. Nejen, že zlepšuje celkový tělesný stav, zvyšuje pružnost páteře a působí jako prevence problémů se zády (a má pozitivní dopad na mnoho dalšího - krevní oběh, hormonální rovnováha atd...), ale má také velký vliv na harmonizaci psychiky. Postupně získáváme schopnost relaxovat celé tělo, správně dýchat a v neposlední řadě zlepšovat koncentraci. To vše nám pomáhá v běžném životě - efektivnější odpočinek zajistí efektivnější příjem nové energie, uvolněná mysl je lépe schopna soustředit se a pamatovat si. Cvičení jako celek navozuje příjemné pocity, není zaměřeno na výkon ale na prožitek, a každý cvičí podle svých možností.

Aby bylo možné zajistit pokrok ve cvičení a jeho kontinuitu, a přitom možnost zapojit se do kurzu v kteroukoli dobu, je cvičení koncipováno do bloků vždy po čtyřech hodinách stejného zaměření (např. I. díl – Otevírání hrudníku a nácvik plného jógového dechu, II. díl - Posílení svalového korpusu,...). Tzn. co měsíc, to nové téma, které budeme ještě dále upřesňovat dle účastníků kurzu. (Toto schéma začínáme v září. V srpnu pokračujeme ve cvičení s obecnou tématikou.)

Je možné navštěvovat kurz 1x nebo 2x týdně, náplň je vesměs tatáž. Cvičením 2x týdně dosáhneme intenzivnějšího výsledku toho, čeho chceme dosáhnout v jednotlivých etapách cvičení.

Podložky jsou na místě, cvičíme v libovolném pohodlném oblečení a bez bot.

V pondělí je max. počet klientů je 6, při tomto počtu je zajištěn individuální přístup lektorky a ve čtvrtek od ledna 2014 ve velkém sále. 

Hodiny vede Martina Evjáková, absolventka ročního rekvalifikačního kurzu cvičitelství klasické jógy II. třídy.

Pondělí 18:45 - 20:15 h

Čtvrtek 18:25 - 19:55 h

Cena: Kč 195,- nebo permanentka studia

Hodiny rezervujte obvyklým způsobem, viz stránka Ceník.