Kvalifikace lektora

Hodiny vede Ivana Ludvíková 

2009 - Instruktor pohybové metody PILATES, Level I+II a Ron Fletcher Towelwork

2010 - Fit Ball a Over Ball Diplom, Pilates Inspiration Day - Face Czech, lektor Mgr. Ivana Brádková

2011 - STOB - hubneme s Ivou Málkovou

2011 - Core Workshop - Face Czech 

2011 - Bosu Core diplom, Face Czech

2011 - PSSPV - Stále v pohybu, aneb vše přežijeme - zdravotní cvičení pro seniory

          PSSPV - Cvičíme zdravě

2012 - Inspiration Day - PREPILATES - Face Czech

2012 - Mezinárodní kongres BOSU a FLOWIN 2012 - Face Czech

2012 - Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu - NutriAcademy

2012 - Odkyselení organismu - zásadotvorná regenerace - NutriAcademy 

2012 - BOSU REHAB, Face Czech

2012 - Přístroj InBody - práce s klientem - NutriAcademy

2012 - Inspirace Bosu Core - Bosu core-dynamic, Bosu core-rotace, Bosu cat, Bosu relax - Centrum                          funkčního pohybu

2012 - Výživa dětí, NutriAcademy

2012 - Sportovní výživa, NutriAcademy

2013 - 3. kongres funkčního pohybu - Sball, Bosu, Pilates, Spirals - Centrum funkčního pohybu

2013 - Odborný seminář Držení těla - dolní končetina - Centrum funkčního pohybu

2013 - Odborný seminář Držení těla - páteř, pánev, hlava - Centrum funkčního pohybu

2013 - Odborný seminář Držení těla - horní končetina - Centrum funkčního pohybu

2014 - Odborný seminář SPIRALS 1 - Centrum funkčního pohybu

2014 - 5. kongres funkčního pohybu - Spirals, Pilates, Dech, Skolióza - Centrum funkčního pohybu

2014 - Odborný seminář CORE A - IQ Pohyb akademie - lektor Mgr. Daniel Müller

2014- Odborný seminář Pánevní dno - IQ pohyb akademie - lektor Mgr. Daniel Müller

2014 - Odborný seminář Velké a malé míče - IQ pohyb akademie - lektor Mgr. Daniel Müller

2015 - Odborný seminář Lordotické křivky - IQ pohyb akademie - lektor MUDr. Sylvia Musilová

2015 - 9. kongres funkčního pohybu - Pilates, Kondice a posilování, Zdravotní cvičení, Pilates pomůcky

2016 - Odborný seminář Držení těla - Foot Work - IQ pohyb akademie - lektor Mgr. Daniel Müller

2016 - Odborný seminář Theraband Core and Body - IQ pohyb akademie - lektor Mgr. Michal Elčkner

2017 - Odborný seminář Diagnostika A - IQ pohyb akademie - lektor Mgr. Zbyněk Petr

2017 - Odborný seminář Funkční strečink - svalová elasticita - IQ pohyb akademie - lektor Mgr. Zbyněk Petr 

2017 - Odborný seminář Funkční strečink - fasciální elasticita - IQ pohyb akademie - lektor Mgr. Zbyněk Petr

2018 - Odborný seminář Vývojová kineziologie - IQ pohyb akademie - lektor MUDr. Sylvia Musilová

2019 - Odborný kurz DNS podle Koláře - sportovní kurz I - Rehabilitation Prague School - lektor                                Mgr. J. Veselá

2019 - Oborný kurz DNS podle Koláře - sportovní kurz II - Rehabilitation Prague School - lektor                                 Zuzana Suzan, MPT

2019 - Odborný seminář Myofasciální autorelaxace - IQ pohyb akademie - lektor Mgr. Daniel Müller

2019 - Odborný kurz DNS podle Koláře - sportovní kurz III - Rehabilitation Prague School - lektor                             Mgr. J. Veselá

2019 - Odborný kurz DNS podle Koláře - DNS FIT KID Sport - Rehabilitation Prague School - lektor Mgr.                   Veronika Nasslerová

2020 - Odborný seminář Myofasciální autorelaxace - stupeň 2 - dolní končetina - IQ pohyb akademie - lektor

         Mgr. Daniel Müller

2020 - Odborný seminář Posturální funkce jako předpoklad nácviku správné techniky a prevence pohybových                       poruch - lektor prof. Pavel Kolář

2020 - Závěrečný test Dynamické neuromuskulární stabilizace v rámci sportovního tréninku.

2020 - Odborný seminář Myofasciální autorelaxace - stupeň 3 - horní končetina - IQ pohyb akademie -

            lektor Mgr. Daniel Muller

2020 - Odborný seminář Držení těla - úroveň 2 - Chodidlo a noha - stupeň 1- IQ pohyb akademie -                                     Mgr. Daniel Müller

 2021- Masérský kurz Trigger point - Školící středisko Masérnička, lektor Miroslav Málek

2021 - Odborný on-line kurz Velké míče rehab, lektor Mgr. Ivana Kellnerová

2021 - Odborný on-line kurz  Diastáza, lektor Mgr. Ivana Kellnerová

2021 - Odborný on-line Kurz sportovní výživy - Běhej srdcem - lektor Iva Kubešová

2022 - Refresh DNS - sport - odborný kurz - lektor Mgr. Jana Veselá a Mgr. Michal Truc

2023 - Refresh DNS - odborný kurz - Cvbičení ve vývojových řadách - lektor Mgr. Jana Veselá

           a Mgr. O. Chramosta