Provozní řád

 

Provozní řád studia DEPORTA pilates

I. Provozovatel

Provozovatelem studia DEPORTA Pilates  je Ivana Ludvíková, Černíkovice 14, 257 56 Neveklov, OSVČ, tel. 607190 686, 317 741 680, email ivana(dot)deporta(at)gmail(dot)com

IČ 42541549

II. Všeobecné údaje

Název a sídlo studia: DEPORTA Pilates, Topolová 2915, 106 00 Praha 10, Záběhlice
www.deporta.cz

Řádná provozní doba studia: 09.00 - 21.00, dle platného aktuálního rozvrhu hodin

 1. Vytápění ÚT s regulovanou teplotou 18°-22°C
 2. Větrání - výklopná okna, vzduchotechnika
 3. Osvětlení – denní, zářivkové
 4. Podlahy plovoucí laminátová podlaha, textilní koberec, dlažba
 5. Další místnosti: - šatny 4x, WC 2x, umývárna a sprcha, cvičební sály 2x

III. Provozní podmínky

 1. Studio je určeno ke kondičnímu a sportovnímu využití, zejména k provozování  cvičení metodou Pilates, dále ke cvičení Jógy, Powerjógy, Bosu,  Zumby a z těchto základních aktivit odvozených cvičení – Pilates pro seniory, děti apod.

 2. Studio je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který je veřejně k dispozici a musí být dodržován. Poslední možnost vstupu do studia je v souladu s aktuálním rozvrhem cvičení. Nejpozději před zahájením  poslední hodiny dle aktuálního rozvrhu hodin.

 3. V době probíhajícího cvičení je studio uzamčeno, vstup v této době není bez předběžné domluvy možný.

 4. Vstup do studia je povolen pouze ve cvičební obuvi se světlou podrážkou nebo v ponožkách a ve vhodném pro cvičebním úboru v závislosti na druhu cvičení. K převlékání a odložení oblečení do šatních skříněk slouží výhradně šatny. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či kabel) mimo prostor šatny není dovoleno.
   
 5. V celém prostoru studia platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů . Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán. 
 6. Cvičenky se ve studiu chovají tak, aby nerušily a neobtěžovaly ostatní při cvičení.

 7. Cvičenky odpovědají za dodržování pořádku v celém prostoru studia, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením tohoto provozního řádu.
   
 8. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech cvičenek v prostorách studia.

 9. Cvičenky provádějí v prostorách studia cvičení pod odborným lektorským dohledem.

 10. Cvičenky provádějí cvičení na vlastní nebezpečí a to zejména s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Lektorkou vedené cvičení nemusí být vykonáváno v případě, že prováděné cviky jsou mimo fyzické možnosti cvičenky nebo je cvik nadměrně zatěžuje – cvičení je cvičenka povinná v takovém případě přerušit, případně vynechat prováděný cvik.

IV. Pravidla chování ve studiu

 1. Po ukončení hodiny – lekce je cvičenka povinná dbát pokynů lektorky a zejména uklidit cvičební pomůcky na určené místo.
 2. Zdržovat se ve studiu bezdůvodně není dovoleno.
 3. Cvičenky nesmí vstupovat do technického zázemí studia.
 4. Cvičenky užívají prostory studia pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
 5. Cvičenky jsou povinny dbát pokynů a nařízení provozovatele studia.

V. První pomoc a hygiena provozu

 1. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
 2. Provozovatel studia odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.
 3. Cvičební pomůcky se pravidelně desinfikují.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. V případě porušení provozního řádu, bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vrácení kurzovného.

 

Tento provozní řád nabývá platnosti dnem 1. května 2010

 

Provozovatel Ivana Ludvíková