Pilates Stretch

Dvě protahovací lekce, které se pravidelně střídají.

Funkční strečink - svalová elasticita - pomalé protahovací cviky. 

Přínos svalové elasticity - snižuje riziko zranění, lepší efektivita pohybů, zvýšená pružnost svalů, lepší mezisvalová koordinace, rehabilitaci, přispění k duševní a tělesné relaxaci, regenerace. 

Funkční strečink - fasciální elasticita - dynamická lekce, závěr masáže na Foam Roller nebo na míčcích s bodlinkami.

Fascie - pojivové tkáně - jsou mezi sebou spojeny specifickým kolagenním pojivem, díky kterému je určen rozsah pohybu. Funkčnost fascií záleží na jejich pružnosti a struktuře. Cvičením s tímto zaměřením se zlepší pružnost fascií a tím i pružnost celého těla. Důležité je správné provedení cviku, proto je cvik nejdříve nacvičen v pomalém tempu, které se postupně zrychluje a prováděn na principu natažení gumy a jejího povolení. 

Každý čtvrtek v 18:30 - 19:25 h

Rezervace obvyklým způsobem, viz stránka Ceník.