Bazální metabolismus

 BMR

Bazální metabolický výdej je množství energie vydané v klidovém stavu v teplotně neutrálním prostředí na lačno. Výdej energie v tomto stavu, je dán pouze prací (fungováním) životně důležitých orgánů, jako je srdce, plíce, mozek a zbytek nervového systému, jater, ledvin, pohlavních orgánů, svalů a kůže. Výše hodnoty bazálního metabolismu je tedy množství energetického příjmu potřebných pro pokrytí denních pohybových aktivit. Bazální výdej tvoří přibližně 60 až 70 % celkového denního energetického výdeje. BMR se snižuje s věkem a s úbytkem svalové hmoty. Naopak se zvyšuje díky kardiovaskulárnímu cvičení, nárůstu svalové hmoty a pravidelného jídla. Klidový energetický výdej může ovlivnit i jídlo, které během dne konzumujeme, nápoje a také množství stresu.

Metabolický věk

Tímto údajem se vyjadřuje číslo vypočítané jako srovnání hodnoty bazálního metabolismu analyzované osoby s průměrnou hodnotou této veličiny u lidí stejného věku. Pokud je číslo příliš vysoké, je nutné začít něco dělat - zlepšit svůj životní styl, změnit způsob stravování a vhodným cvičením zvýšit poměr svalové hmoty na úkor tuku.