InBody 230

Přístroj InBody 230 je jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla. Analýza je jednoduchá a rychlá, trvá cca 30 sekund. Analyzovaná osoba může být oblečená a musí být naboso. Přístroj změří a poskytne výsledky všem od 6 - 99 let.

Základní analýza:

- tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, beztuková hmota, váha,

- BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR),

- doporučení minimální kalorické potřeby (bazální metabolismus),

- hodnocení tukové a svalové tkáně,

- měření v jednotlivých tělesných částech zvlášť,

Komplexní analýza:

- vnitrobuněčná voda, mimo buněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota,   svalová hmota, beztuková hmota, váha,

- BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)

- svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento této hmoty v jednotlivých tělesných částech,

- otoky v celém těle, otoky v jednotlivých tělesných částech,

- oblast tělesného tuku (růstový graf pro jedince pod 18 let),

- nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, otok),

- tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza,

- cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity, BCM, BMC,       BMR, AC, AMC,

- historie tělesného složení (výsledky 10 testů)

- impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

 Měření je zakázáno pouze osobám s kardiostimulátorem a nedoporučuje se těhotným v 1. trimestru.

 

Před měřením je důležité:

- nejíst a nepít 2 - 3 hodiny před měřením,

- použít toaletu,

- necvičit, nesprchovat se a nepoužít saunu,

- odložit kovové předměty z kapes, šperky a hodinky,

- být chvilku, cca 5 minut, v klidu. 

 

Měření můžete objednat na tel. čísle 607 190 686 nebo e-mailem ivana(dot)deporta(at)gmail(dot)com