Tělesná voda

Retence vody (Otoky)

Lidské tělo obsahuje přibližně 50 – 60 % vody  Toto množství vody je rozděleno na vodu vnitrobuněčnou (ICW) a mimobuněčnou (ECW). Vnitrobuněčná je hlavní složkou buněk v těle a u průměrného člověka tvoří asi 25 litrů tekutiny. Mimobuněčná je tvořena krevní plazmou (asi 3 litry) a tkáňovým mokem (asi 12 litrů). Jak dosáhne celková tělesná voda většího množství (ECW,TBW), než je průměrná hodnota, vznikne v této části těla zvýšená retence (zadržování) vody neboli edém otok. Přístroj InBody 230  tyto hodnoty zjistí a vyznačí v jaké části těla vznikl edém (otok).

Příčinou vzniku otoků (edémů) jsou většinou vážnější zdravotní problémy, které souvisejí s onemocněním ledvin či jater. Další příčinou mohou být různá zánětlivá onemocnění, která souvisejí s poklesem Albuminu (hlavní bílkovina krevní plazmy) v krvi a tvoří otok. Ale také je to nadměrné solení, hojná konzumace potravin a nápojů obsahující cukr (sůl i cukr váží v těle na sebe vodu a tím ji zadržují).