Viscerální tuk

Viscerální (Útrobní) tělesný tuk

Břišní tuky dělíme na dva druhy, břišní (abdominální) ten se vyskytuje v oblasti břicha, může být buď podkožní nacházející se mezi kůží a břišní stěnou a viscerální tuk, který vystýlá břišní dutinu a obklopuje vnitřní orgány.  Jisté množství tohoto tuku je v lidském těle potřeba, neboť tvoří ochranu břišních orgánů.  Viscerální tuk je uložen mezi orgány, tudíž vidět není. Pokud je však zmnožen nad jistou hranici, zvětšuje objem břicha a obvod pasu a stává se také viditelným.

 

Většina lidí ani neví, že má nějaký útrobní tuk, který je velmi nebezpečný pro jejich zdravotní stav, když se objevuje ve vysoké míře. Na přístroji  InBody 230 můžeme neinvazivní a rychlou metodou zjistit kolik cm² útrobního tuku máme v těle. Jestliže se člověk nachází v rozmezí do 100 cm², vnitřní tuky má, ale neohrožují jeho vnitřní orgány, mají jen funkci ochranou. Když útrobní tuk přesáhne hranici 100 cm², začínají se tuky přesouvat i do vnitřních částí a ukládat se na orgány a ohrožují zdraví. Mají také tendenci ukládat se na stěnách cév a způsobovat jejich tvrdnutí. To vede k ateroskleróze.