Ceník měření InBody 230

Základní analýza bez vysvětlení výsledků (15 minut)

Měření obsahuje zjištění stavu tuku a svalů v těle, bazální metabolismus,

svalové a tukové dysbalance. Výsledky analýzy jsou zavedeny

do databáze klientů pro pozdější porovnání. Následuje  vytištění 

naměřených výsledků a jejich  předání  klientovi.                                                          300,- Kč

 

Základní analýza s vysvětlením výsledků (30 minut)

Měření obsahuje zjištění stavu tuku a svalů v těle, bazální metabolismus,

svalové a tukové dysbalance. Výsledky analýzy jsou zavedeny do databáze

klientů pro pozdější porovnání. Následuje  vytištění a vysvětlení naměřených

výsledků a jejich předání  klientovi.                                                                             400,- Kč

 

Komplexní diagnostika bez vysvětlení výsledků (20 minut)

Měření obsahuje celou základní analýzu, viscerální tuk, otoky, proteiny,

minerály a mnoho dalších údajů. Výsledky analýzy jsou zavedeny do databáze

klientů pro pozdější porovnání.  Klient obdrží podrobnou analýzu

naměřených údajů.                                                                                                    600,- Kč

 

Komplexní diagnostika s vysvětlením výsledků (max 50 minut)

Měření obsahuje celou základní analýzu, viscerální tuk, otoky, proteiny,

minerály a mnoho dalších údajů. Výsledky analýzy jsou zavedeny do databáze

klientů pro pozdější porovnání.  Následuje vytištění a vysvětlení naměřených

výsledků a klient obdrží podrobnou analýzu naměřených údajů.                                  1 000,- Kč

 

Kontrolní měření  - základní analýza (30 minut)                                                 300,- Kč

Konzultace a srovnání výsledků mezi měřeními

 

Kontrolní měření – komplexní diagnostika  (50 minut)                                      500,- Kč

Konzultace a srovnání výsledků mezi měřeními

 

Permanentka na 5 následných základních měření

                                                                                                                           1 200,- Kč

Permanentka na 5 následných komplexních měření                                         2 000,- Kč